Problemy w okulistyce dziecięcej i strabologii

Problemy w okulistyce dziecięcej i strabologii

konferencja naukowo-szkoleniowa pod patronatem Sekcji Okulistyki Dziecięcej i Strabologii PTO

26-27 kwietnia 2019
Hotel Gołębiewski – Białystok


zarejestruj się

O konferencji

Szanowni Państwo,


jest mi bardzo miło już dziś zaprosić Państwa na konferencję „Problemy w okulistyce dziecięcej i strabologii”.


Organizatorem wydarzenia jest Klinika Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Wśród Wykładowców i zaproszonych Gości znajdą się znakomici i doświadczeni specjaliści.


W ciągu dwóch dni konferencji omówimy, między innymi, kontrowersje w leczeniu zaćmy u dzieci, wrodzone zespoły zaburzeń okoruchowych, zaktualizujemy naszą wiedzę o retinopatii wcześniaków, zajmiemy się również zagadnieniami leczenia zachowawczego i operacyjnego zeza rozbieżnego okresowego.


Ponadto dla Uczestników konferencji przygotowaliśmy bezpłatne kursy z zakresu strabologii.


Zachęcam Państwa także do aktywnego udziału i przesyłania prac z zakresu okulistyki dziecięcej i strabologii, a następnie do przedstawienia ich podczas konferencji.


Mam nadzieję, że nasze spotkanie naukowe będzie sprzyjało wymianie myśli i poglądów oraz wyjaśnianiu wątpliwości związanych z codzienną praktyką zawodową.


Serdecznie zapraszam Państwa do malowniczego i gościnnego Białegostoku.


Prof. Alina Bakunowicz-Łazarczyk

Kierownik naukowy konferencji

Program

Tematy konferencji:

 1. Kontrowersje w leczeniu zaćmy u dzieci
 2. Retinopatia wcześniaków – aktualizacja naszej wiedzy
 3. Wrodzone zespoły zaburzeń okoruchowych
 4. Leczenie zachowawcze i operacyjne zeza rozbieżnego okresowego

Kursy:

9.00-10.00 - dr hab. n. med. Piotr Loba

10.00-11.00 - dr Agnieszka Samsel


Przesyłanie prac do wygłaszania na adres e-mail: okulistyka@czelej.com.pl 

do dnia 10.02.2019 r.

Szczegóły w zakładce "Streszczenia"


Każdy uczestnik konferencji otrzyma punkty edukacyjne.

Serdecznie zapraszamy


Streszczenia

Szanowni Państwo

serdecznie zapraszamy do zgłaszania streszczeń oraz opisów przypadków na konferencję.
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.


ZGŁASZANIE PRAC

1. Warunkiem przesłania pracy jest:

 • dokonanie rejestracji i uiszczenie opłaty za udział w Konferencji;
 • pozytywna recenzja przesłanego streszczenia pracy.

2. Zgłaszane prace muszą być pracami oryginalnymi. Praca nie może być uprzednio publikowana ani prezentowana na innych konferencjach naukowych.

3. Streszczenie należy przygotować w języku polskim, w formacie .doc. Należy je przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: okulistyka@czelej.com.pl do dnia 10.02.2019 r. w temacie wpisując „Okulistyka – streszczenie”

4. Zgłoszenie pracy musi zawierać następujące informacje:

 • tytuł pracy;
 • imiona i nazwiska wszystkich autorów;
 • e-mail oraz numer telefonu osoby prezentującej;
 • instytucja (pełna nazwa instytucji, z której pochodzi autor i każdy ze współautorów, miejscowość, kraj);
 • treść streszczenia (z podziałem na wstęp, omówienie, wnioski).

5. Streszczenie powinno zawierać krótkie wprowadzenie, cel badania, metodykę oraz wyniki i wnioski. Dopuszcza się użycie w pracy powszechnie stosowanych skrótów, jednakże inne powinny być wyjaśnione. Nazwy leków prosimy podać zgodnie z nazewnictwem międzynarodowym.

6. Streszczenia zgłaszane w formie prezentacji przypadku powinny zawierać: wstęp, opis przypadku, wnioski.

7. Prosimy nie umieszczać rycin, wykresów ani zdjęć w treści streszczenia. Objętość treści nie może przekraczać 2 500 znaków (ze spacjami i tabelami).

8. Do przesłanego streszczenia należy dołączyć oświadczenie o treści: „Prezentowana praca jest samodzielnym opracowaniem jej autora/autorów”.

9. Zgłoszenie streszczenia jest równoznaczne z uzyskaniem zgody na prezentację pracy od wszystkich współautorów i kierownika jednostki, z której praca pochodzi.

10. Autorów, których prace zostaną pozytywnie zrecenzowane i zakwalifikowane do prezentacji podczas Konferencji, organizator powiadomi e-mailem, do dnia 15.03.2019 r.

11. Streszczenia zakwalifikowane do prezentacji na Konferencji wejdą w skład materiałów konferencyjnych dla uczestników konferencji.


TERMINY 

 • Ostateczny termin zgłaszania streszczeń prac upływa 10 lutego 2019 r. Prace zgłoszone po tym terminie nie będą akceptowane. Nie będą akceptowane także prace nadesłane pocztą tradycyjną lub faksem.
 • Ocena streszczeń przez recenzentów nastąpi do 4 marca 2019 r. 
 • Powiadomienie autorów o przyjęciu lub odrzuceniu pracy do 15 marca 2019 r. 


KATEGORIE TEMATYCZNE ZGŁASZANEJ PRACY 

 • Kontrowersje w leczeniu zaćmy u dzieci
 • Retinopatia wcześniaków
 • Wrodzone zespoły zaburzeń okoruchowych
 • Leczenie zachowawcze i operacyjne zeza rozbieżnego okresowego
 • Tematy wolne z okulistyki dziecięcej i strabologii


WYGŁASZANIE PRAC

1. Autorzy zakwalifikowanych prac są zobowiązani do przygotowania wykładu w formie elektronicznej – format pliku: PowerPoint.

2. Filmy osadzone w prezentacji dodatkowo powinny zostać umieszczone w tym samym katalogu co prezentacja. W razie użycia w prezentacji niestandardowej czcionki, musi być ona osadzona w prezentacji podczas zapisywania pliku.

3. Wykład prosimy przynieść na nośniku elektronicznym w dniu konferencji, by wgrać go do komputera technika w przerwie poprzedzającej sesję, w której odbędzie się jego prezentacja.

 

KONKURS 

Przewidujemy nagrody w postaci voucherów na książki Wydawnictwa Czelej dla autorów najlepszych prac (po jednej nagrodzie w każdej sesji). W skład komisji, która wyłoni najlepszą pracę wejdzie prezydium sesji. Nagrody wręczone zostaną w sobotę na zakończenie Konferencji.

 

INFORMACJA

Podanie danych: imię i nazwisko, e-mail, afiliacja (miejsce pracy) jest niezbędne do zgłoszenia pracy. Zgłaszając swój udział, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (2016/679). Podanie danych jest dobrowolne, ale brak zgody uniemożliwia zgłoszenie. Każdy klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, zarządzania, zaprzestania przetwarzania oraz zażądania ich usunięcia.


Szczegółowy regulamin dostępny jest pod linkiem tutaj 

Prosimy o zapoznanie się z jego treścią.  
Zgłaszając swój udział, akceptują Państwo zapisy Regulaminu.

Termin i miejsce

Termin konferencji:
26-27 kwietnia 2019

Miejsce konferencji:
Hotel Gołębiewski – BiałystokZgłoszenie uczestnictwa

zarejestruj się

Koszt uczestnictwa

 • wpłata do 15 lutego 2019 350.00 zł (zawiera 23% VAT)
 • wpłata po 15 lutego 2019 400.00 zł (zawiera 23% VAT)

Koszt uczestnictwa*:

 • rejestracja do 15 lutego 2019 – 350 zł (z VAT)
 • rejestracja po 15 lutego 2019 – 400 zł (z VAT)
 • lekarze w trakcie specjalizacji – 280 zł (z VAT)
  w formularzu rejestracji w polu „Miejsce odbywania specjalizacji” prosimy wpisać aktualne miejsce pracy (nazwa szpitala, miasto)


Koszt uczestnictwa obejmuje:

 • udział w wykładach
 • materiały konferencyjne
 • lunch i przerwy kawowe
 • kolację

* podany koszt nie uwzględnia ceny noclegu


W przypadku konieczności otrzymania faktury proforma, prosimy o przesłanie informacji na adres e-mail: sklep@czelej.com.pl


Wstęp na wystawę firm farmaceutycznych mają tylko osoby, które są uprawnione do wystawiania recept lub osoby prowadzące obrót produktami leczniczymi. Ze względu na bezpieczeństwo uczestników oraz wystawców organizatorzy zobowiązani są do egzekwowania okazywania identyfikatorów.

Nocleg

Osoby zainteresowane rezerwacją noclegu w Hotelu Gołębiewski, prosimy o wypełnienie poniżego formularza oraz przesłanie go na adres e-mail: bialystok@golebiewski.pl


W przypadku dokonania rezerwacji na minimum 2 doby obowiązywać będą następujące ceny:

 • Pokój 1 osobowy: 237,60 ZŁ/DOBA                         
 • Pokój 2 osobowy: 288,00 ZŁ/DOBA


W przypadku dokonania rezerwacji na jedną dobę obowiązują następujące ceny:

 • Pokój 1 osobowy: 264,00 ZŁ/DOBA                         
 • Pokój 2 osobowy: 304,00 ZŁ/DOBA


Pobierz formularz

Komitet Naukowy i Organizacyjny

Komitet Naukowy i Organizacyjny

Przewodnicząca Komitetu Naukowego i Organizacyjnego:

Prof. dr hab. med. Alina Bakunowicz-Łazarczyk


Członkowie Komitetu Naukowego:

Dr hab. n. med. Erita Filipek

Dr hab. n. med. Anna Gotz-Więckowska

Dr hab. n. med. Beata Urban

Dr n. med. Agnieszka Samsel

Dr hab. n. med. Piotr Loba

Organizatorzy

Organizator:

Klinika Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza

Uniwersytecki Szpital Kliniczny Dziecięcy

im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku

ul. Jerzego Waszyngtona 17

15-274 Białystok


Organizator wykonawczy:

Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o.

ul. Skrajna 12-14

20-802 Lublin

tel. 81 446 98 12


Biuro organizacyjne:

Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o.

ul. Saska 9J

03-968 Warszawa

tel. 22 616 60 52

Kontakt

Kontakt dla firm (wystawcy, sponsorzy):

Przemysław Blicharz
tel.: +48 664 424 119
e-mail: przemek.blicharz@czelej.com.pl

Kontakt dla uczestników:

Oktawiusz Ofiarski
tel.: +48 664 911 212
e-mail: oktawiusz.ofiarski@czelej.com.pl