Problemy w okulistyce dziecięcej i strabologii

Problemy w okulistyce dziecięcej i strabologii

konferencja naukowo-szkoleniowa pod patronatem Sekcji Okulistyki Dziecięcej i Strabologii PTO

26-27 kwietnia 2019
Hotel Gołębiewski – Białystok


O konferencji

Szanowni Państwo,


jest mi bardzo miło już dziś zaprosić Państwa na konferencję „Problemy w okulistyce dziecięcej i strabologii”.


Organizatorem wydarzenia jest Klinika Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Wśród Wykładowców i zaproszonych Gości znajdą się znakomici i doświadczeni specjaliści.


W ciągu dwóch dni konferencji omówimy, między innymi, kontrowersje w leczeniu zaćmy u dzieci, wrodzone zespoły zaburzeń okoruchowych, zaktualizujemy naszą wiedzę o retinopatii wcześniaków, zajmiemy się również zagadnieniami leczenia zachowawczego i operacyjnego zeza rozbieżnego okresowego.


Ponadto dla Uczestników konferencji przygotowaliśmy bezpłatne kursy z zakresu strabologii.


Zachęcam Państwa także do aktywnego udziału i przesyłania prac z zakresu okulistyki dziecięcej i strabologii, a następnie do przedstawienia ich podczas konferencji.


Mam nadzieję, że nasze spotkanie naukowe będzie sprzyjało wymianie myśli i poglądów oraz wyjaśnianiu wątpliwości związanych z codzienną praktyką zawodową.


Serdecznie zapraszam Państwa do malowniczego i gościnnego Białegostoku.


Prof. Alina Bakunowicz-Łazarczyk

Kierownik naukowy konferencji

Program

PIĄTEK 26.04.2019 r.

KURSY MEDYCZNE:

9.00-10.15 Proces diagnostyczny w różnych typach zeza – dr hab. n. med. Piotr Loba

10.15-10.20 Przerwa 

10.20-11.35 Kiedy skręcanie głowy jest problemem okulistycznym – dr n. med. Agnieszka Samsel


11.35-12.00 Przerwa kawowa


12.00-12.20 Rozpoczęcie Konferencji


12.20-14.30 SESJA I – RETINOPATIA WCZEŚNIAKÓW

 • Czy obowiązujące wytyczne PTO odnośnie diagnostyki i leczenia retinopatii wcześniaków są nadal aktualne – dr hab. n. med. Anna Gotz-Więckowska
 • Chirurgia witreoretinalna w leczeniu retinopatii wcześniaków – prof. dr hab. n. med. Marcin Stopa, dr hab. Anna Gotz-Więckowska, dr n. med. Magdalena Dalz, dr n med. Marta Pawlak, dr hab. Jan Mazela, dr n. med. Piotr Rakowicz
 • Retinopatia wcześniaków w programie medycznym Fundacji  Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy –  prof. dr hab. n. med. Mirosława Grałek
 • Leczenie Anty VEGF w retinopatii wcześniaków – dr n.med. Monika Oziębło-Kupczyk
 • Efekty leczenia laserem diodowym i ranibizumabem u dzieci z ciężkimi postaciami retinopatii wcześniaczej – dr hab. n. med. Monika Modrzejewska, dr Martyna Chrzanowska, dr Joanna Kot, prof. dr hab. n. med. Wojciech Lubiński
 • Częstość występowania retinopatii wcześniaków – materiał własny – dr Magdalena Adamczyk-Frystacka, dr n.med Dorota Barchanowska, dr hab. n. med. Erita Filipek
 • Zastosowanie afliberceptu w leczeniu retinopatii wcześniaków – doniesienia własne – dr  Maria Szwajkowska, dr  Maciej Sankowski
 • Idiopatyczne nadciśnienie śródczaszkowe u dzieci – prof. dr hab. n. med. Wojciech Lubiński, dr n. med. Marta Kirkiewicz
 • Dyskusja


14.30-15.15 Obiad


15.15-17.05 SESJA II- ZAĆMA U DZIECI I WITREKTOMIA

 • Zaćma wrodzona błoniasta – prof. dr hab. n. med. Alina Bakunowicz-Łazarczyk
 • Wartość topografii tylnej rogówki  w obliczeniach mocy IOL u dzieci – prof. dr hab. n. med. Marek Prost
 • Witrektomia u dzieci – prof. dr hab. n. med. Jerzy Mackiewicz
 • Jednoczesne operacje zaćmy obu oczu u niemowląt – przedstawienie przypadków
   dr hab. n. med. Erita Filipek, dr n. med. Lidia Nawrocka, prof. dr hab. n. med. Maria Formińska-Kapuścik , dr Dorota Barchanowska
 • Moje doświadczenia z aplikacją soczewek kontaktowych u dzieci – dr Kinga Szewczuk-Dziduch
  Na zaproszenie firmy ALCON
 • Dyskusja


17.05-19.05  SESJA III – DIAGNOSTYKA I LECZENIE ZEZÓW

 • Wrodzone zespoły zaburzeń ruchomości gałki ocznej – prof. dr hab. n. med. Alina Bakunowicz-Łazarczyk
 • Leczenie operacyjne zeza rozbieżnego okresowego  dr hab. n. med. Piotr Loba
 • Leczenie zachowawcze okresowego zeza rozbieżnego  – dr hab. n. med. Lidia Puchalska-Niedbał, prof. dr hab. n. med. Wojciech Lubiński
 • Zez porażenny – objawy i diagnostyka – dr n. med. Agnieszka Samsel
 • Zabiegi operacyjne w różnych przypadkach zeza mechanicznego –  dr Katarzyna Pelińska, dr n. med. Olimpia Nowakowska, dr hab. n. med. Piotr Loba
 • Zastosowanie obiektywnego pomiaru cyklorotacji gałki ocznej w diagnostyce różnych postaci zeza pionowego dr Justyna Simiera, dr hab. n. med. Piotr Loba
 • DyskusjaSOBOTA 27.04.2019 r.


9.00-11.10 SESJA IV VARIA

 • Choroba Von Hippel-Lindau (VHL). Diagnostyka i postępowanie – prof. dr hab. n. med. Bożena Romanowska- Dixon, dr n. med. Izabella Karska-Basta
 • Ocena badania  EEG u dzieci w wieku szkolnym, u których w wieku noworodkowym rozpoznano retinopatię wcześniaczą – doniesienie wstępne – dr n. med. Hanna Podraza, dr Joanna Kot,
  dr Anna Modrzejewska, dr Barbara Oleksy, dr hab. n. med. Monika Modrzejewska, dr hab. n. med. Wojciech Podraza
 • Zastosowanie leczenia biologicznego u dzieci z nieinfekcyjnym zapaleniem błony naczyniowej – obserwacje własne – dr hab. n. med. Anna Niwald, prof. dr  hab. n.med. Mirosława Grałek, dr Katarzyna Piasecka, dr n. med. Ewa Lipiec
 • Najnowsze leczenie retinoblastomy – dr n. med. Wojciech Hautz
 • Wartość  różnych parametrów anatomicznych gałki ocznej w ocenie progresji jaskry u dzieci – prof. dr hab. n. med. Marek Prost 
 • Zmiany aberracji rogówkowych wraz z wiekiem u dzieci – prof. dr hab. n. med. Marek Prost, dr n. med. Ewa Oleszczyńska-Prost
 • Jak przekonać dzieci do noszenia okularów? – dr n. biol. Robert Grabowski – Dyrektor Działu Medycznego Vision Express (Warszawa)
 • Dyskusja


11.10-11.30              Przerwa kawowa


Od godz. 11.30 jednocześnie dwie sesje: Sesja V oraz Sesja ortoptyczna 


11.30-12.50 SESJA V VARIA

 • Aktualne metody diagnostyczne i terapeutyczne we wrodzonej niedrożności przewodu nosowo-łzowego u dzieci – dr hab. n. med. Beata Urban
 • Postępowanie w urazach oczodołu u młodzieży – dr n. med. Dorota Dziemiańczyk-Pakieła
 • Zwyrodnienia genetyczne siatkówki – dr n. med. Przemysław Pawłowski
 • Choroba Battena – opis przypadku – dr hab. n. med. Monika Modrzejewska, dr n. med. Marta Kirkiewicz, prof. dr hab. n. med. Wojciech Lubiński
 • Dyskusja


11.30-13.50    SESJA ORTOPTYCZNA

 • Zastosowanie toksyny botulinowej typu A w leczeniu choroby zezowej u dzieci i dorosłych – prof. dr hab. n. med. Małgorzata Mrugacz, Alina Bakunowicz- Łazarczyk 
 • Zastosowanie pryzmatów metodą szczecińską czyli lokalizacyjną w kształtowaniu prawidłowego widzenia obuocznego – Małgorzata Kaska (dyplomowana ortoptystka,  nauczyciel zawodu)
 • Podstawy dysleksji rozwojowej dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dysgrafii,  w pracy ortoptysty/ortoptystki – mgr Dominika Wiśniewska (dyplomowana ortoptystka, tyflopedagog, nauczyciel zawodu)
 • Stosowanie pleoptyki w niedowidzeniu i widzeniu obuocznym u dzieci – Małgorzata Kaska (dyplomowana ortoptystka,  nauczyciel zawodu)
 • Czy pleoptyka jest potrzebna? – mgr Krystyna Nowicka (dyplomowana ortoptystka)
 • Postępowanie w exotropii okresowej i rozbieżnym ustawieniu oczu – wyniki badań własnych – mgr Ewa Witowska-Jeleń, dr n. przyr. Halina Bryg
 • Skąd przybyliśmy, dokąd zmierzamy – przyczynek do historii polskiej ortoptyki – mgr Juliusz Zielonka
 • Badanie wzroku u dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – Szymon Zielonka
 • Dyskusja

Kursy medyczne

Zapisy na warsztaty bezpośrednio w formularzu rejestracji na konferencję.

Liczba miejsc ograniczona.

Proces diagnostyczny w różnych typach zeza piątek, 26 kwietnia 2019

godzina: 09:00 - 10:15 cena: 50.00zł (zawiera VAT)

Prowadzący: dr hab. n. med. Piotr Loba

BRAK MIEJSC

Kiedy skręcanie głowy jest problemem okulistycznym piątek, 26 kwietnia 2019

godzina: 10:20 - 11:35 cena: 50.00zł (zawiera VAT)

Prowadzący: dr n. med. Agnieszka Samsel
Liczba miejsc ograniczona

Termin i miejsce

Termin konferencji:
26-27 kwietnia 2019

Miejsce konferencji:
Hotel Gołębiewski – BiałystokUroczysta kolacja

W piątek po części merytorycznej ok. godz. 20.00, Wydawnictwo Czelej zaprasza uczestników konferencji do udziału w uroczystej kolacji (z muzyką w tle).


Uroczysta kolacja nie jest częścią konferencji i jest finansowany wyłącznie ze środków pochodzących z budżetu własnego Wydawnictwa Czelej.

Uroczysta kolacja nie jest finansowany ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.

Komitet Naukowy i Organizacyjny

Komitet Naukowy i Organizacyjny

Przewodnicząca Komitetu Naukowego i Organizacyjnego:

Prof. dr hab. med. Alina Bakunowicz-Łazarczyk


Członkowie Komitetu Naukowego:

Dr hab. n. med. Erita Filipek

Dr hab. n. med. Anna Gotz-Więckowska

Dr hab. n. med. Beata Urban

Dr n. med. Agnieszka Samsel

Dr hab. n. med. Piotr Loba

Partnerzy

PARTNER EDUKACYJNY


Organizatorzy

Organizator:

Klinika Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza

Uniwersytecki Szpital Kliniczny Dziecięcy

im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku

ul. Jerzego Waszyngtona 17

15-274 Białystok


Organizator wykonawczy:

Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o.

ul. Skrajna 12-14

20-802 Lublin

tel. 81 446 98 12


Biuro organizacyjne:

Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o.

ul. Saska 9J

03-968 Warszawa

tel. 22 616 60 52

Streszczenia

Szanowni Państwo

serdecznie zapraszamy do zgłaszania streszczeń oraz opisów przypadków na konferencję.
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.


ZGŁASZANIE PRAC

1. Warunkiem przesłania pracy jest:

 • dokonanie rejestracji i uiszczenie opłaty za udział w Konferencji;
 • pozytywna recenzja przesłanego streszczenia pracy.

2. Zgłaszane prace muszą być pracami oryginalnymi. Praca nie może być uprzednio publikowana ani prezentowana na innych konferencjach naukowych.

3. Streszczenie należy przygotować w języku polskim, w formacie .doc. Należy je przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: okulistyka@czelej.com.pl do dnia 10.02.2019 r. w temacie wpisując „Okulistyka – streszczenie”

4. Zgłoszenie pracy musi zawierać następujące informacje:

 • tytuł pracy;
 • imiona i nazwiska wszystkich autorów;
 • e-mail oraz numer telefonu osoby prezentującej;
 • instytucja (pełna nazwa instytucji, z której pochodzi autor i każdy ze współautorów, miejscowość, kraj);
 • treść streszczenia (z podziałem na wstęp, omówienie, wnioski).

5. Streszczenie powinno zawierać krótkie wprowadzenie, cel badania, metodykę oraz wyniki i wnioski. Dopuszcza się użycie w pracy powszechnie stosowanych skrótów, jednakże inne powinny być wyjaśnione. Nazwy leków prosimy podać zgodnie z nazewnictwem międzynarodowym.

6. Streszczenia zgłaszane w formie prezentacji przypadku powinny zawierać: wstęp, opis przypadku, wnioski.

7. Prosimy nie umieszczać rycin, wykresów ani zdjęć w treści streszczenia. Objętość treści nie może przekraczać 2 500 znaków (ze spacjami i tabelami).

8. Do przesłanego streszczenia należy dołączyć oświadczenie o treści: „Prezentowana praca jest samodzielnym opracowaniem jej autora/autorów”.

9. Zgłoszenie streszczenia jest równoznaczne z uzyskaniem zgody na prezentację pracy od wszystkich współautorów i kierownika jednostki, z której praca pochodzi.

10. Autorów, których prace zostaną pozytywnie zrecenzowane i zakwalifikowane do prezentacji podczas Konferencji, organizator powiadomi e-mailem, do dnia 15.03.2019 r.

11. Streszczenia zakwalifikowane do prezentacji na Konferencji wejdą w skład materiałów konferencyjnych dla uczestników konferencji.


TERMINY 

 • Ostateczny termin zgłaszania streszczeń prac upływa 10 lutego 2019 r. Prace zgłoszone po tym terminie nie będą akceptowane. Nie będą akceptowane także prace nadesłane pocztą tradycyjną lub faksem.
 • Ocena streszczeń przez recenzentów nastąpi do 4 marca 2019 r. 
 • Powiadomienie autorów o przyjęciu lub odrzuceniu pracy do 15 marca 2019 r. 


KATEGORIE TEMATYCZNE ZGŁASZANEJ PRACY 

 • Kontrowersje w leczeniu zaćmy u dzieci
 • Retinopatia wcześniaków
 • Wrodzone zespoły zaburzeń okoruchowych
 • Leczenie zachowawcze i operacyjne zeza rozbieżnego okresowego
 • Tematy wolne z okulistyki dziecięcej i strabologii


WYGŁASZANIE PRAC

1. Autorzy zakwalifikowanych prac są zobowiązani do przygotowania wykładu w formie elektronicznej – format pliku: PowerPoint.

2. Filmy osadzone w prezentacji dodatkowo powinny zostać umieszczone w tym samym katalogu co prezentacja. W razie użycia w prezentacji niestandardowej czcionki, musi być ona osadzona w prezentacji podczas zapisywania pliku.

3. Wykład prosimy przynieść na nośniku elektronicznym w dniu konferencji, by wgrać go do komputera technika w przerwie poprzedzającej sesję, w której odbędzie się jego prezentacja.

 

KONKURS 

Przewidujemy nagrody w postaci voucherów na książki Wydawnictwa Czelej dla autorów najlepszych prac (po jednej nagrodzie w każdej sesji). W skład komisji, która wyłoni najlepszą pracę wejdzie prezydium sesji. Nagrody wręczone zostaną w sobotę na zakończenie Konferencji.

 

INFORMACJA

Podanie danych: imię i nazwisko, e-mail, afiliacja (miejsce pracy) jest niezbędne do zgłoszenia pracy. Zgłaszając swój udział, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (2016/679). Podanie danych jest dobrowolne, ale brak zgody uniemożliwia zgłoszenie. Każdy klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, zarządzania, zaprzestania przetwarzania oraz zażądania ich usunięcia.


Szczegółowy regulamin dostępny jest pod linkiem tutaj 

Prosimy o zapoznanie się z jego treścią.  
Zgłaszając swój udział, akceptują Państwo zapisy Regulaminu.

Kontakt

Kontakt dla firm (wystawcy, sponsorzy):

Przemysław Blicharz
tel.: +48 664 424 119
e-mail: przemek.blicharz@czelej.com.pl

Kontakt dla uczestników:

Oktawiusz Ofiarski
tel.: +48 664 911 212
e-mail: oktawiusz.ofiarski@czelej.com.pl